سویشرت بچه گانه پسرانه ۴۰۲

هودی تک اسپرت کار آس

سایز: ۳۵/۴۰/۴۵/۵۰/۵۵/۶۰

رنگبدنی: در دو رنگ

چنس پارچه: اسلپ تو کرک